Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen aan het einde van een boekjaar. Dit kan schriftelijk per e-mail naar info@crs-np.nl aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Als het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

We zouden het heel jammer vinden als u uw lidmaatschap opzegt.
We kunnen namelijk alle hulp gebruiken om deze aandoening onder de aandacht te brengen.
We rekenen op uw hulp!

Lid worden van de vereniging?

Als lid van CRS-NP krijg je toegang tot een gemeenschap van mensen die begrijpen wat je doormaakt. We bieden praktische adviezen, een ondersteunend netwerk en informatie over de nieuwste behandelingen en ontwikkelingen. Samen werken we aan een betere toekomst voor iedereen met chronische neusbijholteontsteking en neuspoliepen. Doe mee, want samen staan we sterker!