Bestuur

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Statutair bestaat het bestuur van de vereniging CRS+NP uit minimaal drie leden die respectievelijk de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen. Dit drietal wordt ook wel het dagelijks bestuur genoemd. Daarnaast kan het bestuur worden uitgebreid met 4 leden. U kunt zich uiteraard altijd aanmelden via info@crs-np.nl als u interesse heeft om zitting te nemen in het bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Olchert Vels

Secretaris
Vacant

Penningmeester, tevens ledenadministratie
Julia Veldhuijzen

Bestuurslid
vacant

Bestuurslid
vacant

Lid worden van de vereniging?

Als lid van CRS-NP krijg je toegang tot een gemeenschap van mensen die begrijpen wat je doormaakt. We bieden praktische adviezen, een ondersteunend netwerk en informatie over de nieuwste behandelingen en ontwikkelingen. Samen werken we aan een betere toekomst voor iedereen met chronische neusbijholteontsteking en neuspoliepen. Doe mee, want samen staan we sterker!